Vi samarbeider med:

 

 

 

Kompetanse

  • Informasjons- og medialeder for prosjekt FjordOs- ny strømmodell i Oslofjorden
  • Prosjektledelse innen oppfølging av vannforskriften for prosjekt ytre Oslofjord og tiltaksanalyse vannområde Horten-Larvik
  • Prosjektledelse innen nasjonalt prioritert tiltaksområde for forurensede sedimenter; Ren Drammensfjord 2015.
  • Nasjonal og internasjonal erfaringsutveksling innen kompetanse og utvikling innen aktuelle miljøutfordringer; Interreg prosjekt: Hav møter land og Batelle
  • Fra både privat og offentlig sektor
  • Gjeldene lover og forskrifter for ytre miljø
  • Tilsyn ved bedrifter -HMS
  • Akutt forurensning
  • Media – og kommunikasjonsstrategi for tiltaksområder
  • Risikoanalyse
  • Organisasjon og ledelse
  • Sikkerhet for personell og matriell

 

Bakgrunn

 • Utdannelse fra både Høyskole og Universitetet, med graden; Master in GeoScience
 • Risikoanalyse ved Universitetet i Stavanger
 • Organisasjon og ledelse ved BI Høyskolen i Oslo
 • Tidligere Nordsjødykker utdannet ved Statens Dykkerskole
 • Offiserutdannet i Forsvaret