Om oss

AGNES AB Miljøkonsulent tilbyr miljøfaglig rådgivning innen forurenset grunn, vann og sedimenter og gir veiledning innen regelverk for ytre miljø. Vi ønsker å bidra til kunders verdiskapning og suksess, gjennom rådgivning og informasjon for en forsvarlig og langsiktig økonomisk miljøgevinst.

Hensikten med opprettelsen av firma er å kunne bidra med målrettet miljørådgivning og veiledning i regelverket. Bakgrunnen er at vi opplever at bedre informasjon om myndigheters krav til den enkelte bedrift vil bidra til forebyggende tiltak for å forhindre for eksempel dyre opprydningsprosjekter etter forurensninger. Vi har underleverandører som vil trekkes inn etter behov i ulike arbeidsprosesser, som f.eks prøvetakingsutstyr for sedimenter og graveentreprenør for prøvetaking i forurenset grunn og andre kompetente fagrådgivere.

AGNES AB ønsker gode og kvalitative løsninger for samtlige parter. Alle våre kundeavtaler følger NS og ISO standarder.

Dun & Bradstreet har gjort en kredittvurdering av oss og utarbeidet firmafakta. Intet negativt er funnet og firmaet har god økonomisk trygghet.

Vi handler etter etiske retningslinjer satt av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT), september 2007.

AGNES AB er et enkeltmannsforetak registrert i Brønnøysund og har organisasjonsnummer 997 117 158. Foretaket startet opp sin virksomhet 1. mai 2012, og har kontor i Røyken Næringshage i Buskerud fylke.