Økning på Miljøverndepartementets budsjett

Mer til giftopprydding og vannkvalitet

Regjeringen foreslår å bruke mer penger til å forbedre vannmiljø og rydde opp i miljøgifter. Ved en gjennomgang av status for Norges vannforekomster, vurderes det at en tredel av vannforekomstene står i fare for ikke å nå miljømål om god økologisk status.  Derfor vil regjeringen øke bevilgningen til vannforvaltning med 15 millioner kroner. Dette inkluderer blant annet økte midler til opprydding av krypsiv.

– Vi må forbedre kvaliteten på vannmiljøet. Så mye som en tredel av Norges vannforekomster står i fare for ikke å få god nok økologisk status. Derfor vil vi øke bevilgningene til vannforvaltning. Det er også stort behov for opprydding av miljøgifter i sjøbunn, sier klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft.

Derfor vil regjeringen bevilge fire millioner kroner for å legge til rette for ytterligere igangsetting og gjennomføring av oppryddingsaktiviteter i forurenset sjøbunn fra 2015 og framover.

Pressemelding 8. november 2013