FjordOs- strømmodell i Oslofjorden

 Færder nasjonalparkOslofjorden har den høyeste kommersielle trafikktettheten blant Norges fjorder. Samtidig har ingen annen fjord tilnærmelsesvis like høy og økende befolkningstetthet rundt seg og en så høy tetthet av fritidsbåter. Dette gir utfordringer innen forvaltning, miljø og logistikk. FjordOs prosjektet ønsker å ta disse utfordringene på alvor.

FjordOs er en høyoppløselig modell som gir økt kunnskap om strømforhold, temperatur og vannstand, og som kan brukes som underlag for drivbaneberegninger. En kombinasjon av observasjoner og en modell som gir nøyaktig beskrivelse av lokale strømforhold, vil være et uvurderlig verktøy for forvaltningsmyndigheter og næringsliv i Oslofjordregionen.

Les mer på nettsiden til FjordOs