Sju av ti bedrifter bryter miljøregelverket.

I 2011 brøt sju av ti kontrollerte bedrifter miljøregelverket som blant annet skal hindre skadelige utslipp og naturødeleggelser. Det viser Klima- og forurensingsdirektoratets oppsummering. Næringslivet gambler med miljøet. Les mer: http://www.dagbladet.no/2012/06/15/nyheter/miljo/utslipp/22116087/