Samarbeidsavtale med Oslofjordens Båteierunion (OBU)

AGNES AB Miljøkonsulent og Ren Marina har inngått samarbeid med OBU fra 1. juni 2012, og vil tilby en såkalt `servicepakke` for småbåthavner og marinaer som er medlemmer av OBU.

Servicepakke som tilbys småbåtforeninger og marinaer inneholder:
• Gjennomgang av dokumentasjon ihht til krav i lovverket.
• Befaring i småbåthavnen med vurderinger og anbefalinger av tiltak
• Mal på avfallsplan for småbåtforeninger/marina
• Deklarasjonsskjema for farlig avfall
• Arbeid opp mot kommunene for bedre tilrettelegging av havnedrift
• Vi gjør kostnadsberegning og bestiller nødvendig utstyrleveranser
• En kortfattet rapport med våre vurderinger og anbefalinger vil bli gitt dere
• Oppfølging av tiltaksarbeid og kontroll, etter avtale med den enkelte båtforening

For de som har behov for vedlikeholdsmudring kan vi også tilby utarbeidelse av mudre- og dumpesøknader i henhold til lovverket for en tilleggskostnad.

Vi ønsker med dette å kunne tilby helhetlig løsninger for båtforeninger, og vil samarbeide med kommunene og øvrige myndigheter for en best mulig økonomisk løsning og tilrettelegging for båtforeninger og -lag.