Svensk totalforbud mot toalettutslipp

Mot båtorganisasjonenes protester har nå den svenske Transportstyrelsen vedtatt totalforbud mot utslipp fra båttoalettene i hele det svenske territorialfarvannet fra 1.4. 2015.
Miljørgansiasjonene i Norge ønsker nye regler og miljøvernminister Erik Solheim (SV) sa nylig til NRK at han ønsker et forbud:   Å dumpe kloakk rett i sjøen hører til en annen tid, fastslo han.
Likevel har ikke Miljøverndepartementet  planer om å følge Sverige og innføre et strengere lovverk mot tømming av septik fra fritidsbåter.
Det var en grundig prosess ved fastsettelsen av den norske forskriften om kloakkutslipp fra skip. Det er ikke kommet frem ny informasjon som gir grunnlag for å endre forskriften, sier kommunikasjonsrådgiver Gard Nybro-Nielsen i Miljøverndepartementet til VG.
Det svenske forbudet trer i kraft fra 2014 i særskilte sårbare områder, og fra 2016 gjelder forbudet hele kysten.

Kongelig Norsk Båtforbund sier nei til et slikt generelt totaltforbud, men er derimot ikke fremmed for lokale miljøtilpasninger:
I pressområder hvor periodisk overgjødsling kan forekomme er vi positive til lokale restriksjoner, for eksempel en utvidelse av minimumsavstanden til land, eventuelt et tømmeforbud i et begrenset område, sier Reidar Kjelsrud. Han krever også at det offentlige må legge til rette for tømming, og det bør være et mål å få etablert tømmestasjoner i alle marinaer:Vi oppfordrer alle båtfolk til å gjøre seg kjent med hvor tømmestasjoner finnes, og å benytte de der hvor det er mulig. Men da er det et stykke igjen å gå rent infrastukturmessig. I Finland, som har hatt strenge septikregler siden år 2000, er det i dag over 300 tømmestasjoner langs kysten.

M/S Lantrine vil informere og kunne tilby tømming av din båtkloakk i sommer. Siste uke i juni og første uke i juli vil vi være ute i Oslofjorden og gi informasjon til båtfolk og interesserte. Første uka i august er vi i Telemarkskanalen og informerer.

Har du spørsmål så ikke nøl å ta kontakt med oss!:-)