Markedsføring

AGNES AB Miljøkonsulent har et godt nettverk og markedsfører våre tjenester i både Norge og Sverige.
Vi vil markedføre oss via våre prosjekter, aktuelle seminar/kurs og i sosiale medier som Facebook, twitter etc.