Målsetning

Vi tilbyr miljøfaglig rådgivning innen forurenset grunn, vann og sedimenter og gir veiledning innen regelverk for ytre miljø. Strenge miljøkrav til næringslivet og grunneiere nødvendiggjør bedre informasjons- og kunnskapsflyt om risiko og konsekvenser for påvirkninger av miljøgifter til naturmiljøet.

Vi ønsker å bidra til kunders verdiskapning og suksess, gjennom rådgivning og informasjon for en forsvarlig og langsiktig økonomisk miljøgevinst.
Vi har god erfaring og kompetanse innen ulike faser og fagdisipliner, fra forstudier til ferdigstillelse.

Vi har et bredt og godt nettverk med offentlige myndigheter og entreprenørbransjen. Vi tilbyr konfidensiell og profesjonell saksbehandling.