Nyheter

Søppel forurenser vannmiljøet- økende problem

Tiny microplastics a marine headache March 1, 2014 – 06:40            Food packaging. Drink bottles.  Electronics. Children’s toys. Plastics make modern life possible, but they have a dark side. Plastics in the ocean break down into microscopic fragments that zooplankton not only eat, but pass up the food chain, a Finnish research team has shown. Continue Reading
...

Økning på Miljøverndepartementets budsjett

Mer til giftopprydding og vannkvalitet Regjeringen foreslår å bruke mer penger til å forbedre vannmiljø og rydde opp i miljøgifter. Ved en gjennomgang av status for Norges vannforekomster, vurderes det at en tredel av vannforekomstene står i fare for ikke å nå miljømål om god økologisk status.  Derfor vil regjeringen øke bevilgningen til vannforvaltning med Continue Reading
...

Tiltaksanalyse for vannområde Horten-Larvik

Tiltaksanalyse for vannområdet Horten-Larvik er utarbeidet og sendt inn til Vannregionmyndigheten for Vest Viken 5. desember 2013. «Vann som attraksjonsverdi» Vannforekomster i god miljøtilstand styrker lokalitetens attraksjonskraft med ringvirkninger til næringsutvikling, boligformål, rekreasjon og folkehelse. Ansvaret for vannet må tas på lokalt nivå, der det renner, og kommunen må i felleskap stimulere til innovasjon og Continue Reading
...

FjordOs- strømmodell i Oslofjorden

Oslofjorden har den høyeste kommersielle trafikktettheten blant Norges fjorder. Samtidig har ingen annen fjord tilnærmelsesvis like høy og økende befolkningstetthet rundt seg og en så høy tetthet av fritidsbåter. Dette gir utfordringer innen forvaltning, miljø og logistikk. FjordOs prosjektet ønsker å ta disse utfordringene på alvor. FjordOs er en høyoppløselig modell som gir økt kunnskap Continue Reading
...

M/S Latrine seiler for et kloakkfritt hav

Den 25. juni startet det skandinaviske prosjektet Hav møter Land sin omseilende informasjonskampanje M/S Latrine, båten som tømmer kloakkavfallet fra din båt. Hvert år slipper fritidsbåter ut millioner av liter urenset kloakk i sjøen i den mest sårbare perioden. Det skandinaviske samarbeidsprosjektet Hav møter Land er derfor stolt av å tilby M/S Latrine for norske Continue Reading
...